Numerki szczęścia

15 i 30

Dotyczy klas: 4i, 4p, 4m

Zespół Szkół Technicznych w Pile

akcje hdk

15.11.2018 (czwartek)