Numerki szczęścia

11 i 21

Dotyczy klas: 1i, 1k, ,1p, 2k, 2m, 2n, 3k, 3i, 3m, 4i, 4k, 4p, 4m

Zespół Szkół Technicznych w Pile

akcje hdk

15.11.2018 (czwartek)