Aktualności

Zajęcia praktyczne uczniów branżowych szkół I stopnia

Do 25 kwietnia 2021 r. uczniowie I oraz II klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 19 kwietnia 2021 r….

Zajęcia praktyczne uczniów branżowych szkół I stopnia

13 kwietnia – Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Jesienią 1939 roku ponad 200 tysięcy żołnierzy polskich dostało się do radzieckiej niewoli. Część z nich trafiła do obozów pracy, rozsianych po całym obszarze imperium radzieckiego. Oficerów, podoficerów, policjantów, żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza oraz grupę cywili zgromadzono w kilku specjalnych obozach jenieckich w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Na mocy decyzji…

13 kwietnia – Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

WIRTUALNE DRZWI OTWARTE

25 marca 2021 roku na szkolnym Facebooku uczestniczyliśmy w transmisji na żywo ze szkolnych Wirtualnych Drzwi Otwartych. Obraz oglądany na ekranach to efekt wielu godzin przygotowań  i ogromnego wkładu  pracy naszych uczniów. Szczególne podziękowania należą się naszym operatorom technicznym:  Pawłowi  Depcie i  Pawłowi  Króliczakowi za precyzję i  profesjonalizm przy sprzęcie. Pawłowi Króliczakowi dodatkowe brawa za montaż i oprawę graficzną. Młodszym pomocnikiem operatorów był Patryk Ossesek. Podziękowania należą się także panu Maciejowi  Reinke, który wsparł to wydarzenie profesjonalnym sprzętem i świetnie poradził…

WIRTUALNE DRZWI OTWARTE

Kalendarz