Szkoła bierze udział w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego

W sobotę 12 września p. Katarzyna Pazdej odebrała dwa granty na Politechnice Warszawskiej, dzięki zakwalifikowaniu się do ogólnopolskiego projektu grantowego Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Udział w projekcie to wiele korzyści zarówno dla nauczyciela, jak i uczniów. Nauczyciel otrzymuje dwa granty finansowe, na łączną kwotę 12.800zł, które będą przeznaczone na rozwój własnych kompetencji cyfrowych jak i realizację szkoleń z algorytmiki, programowania i robotyki dla uczniów naszej szkoły. Szkoła otrzyma zestawy edukacyjne do kształcenia z wykorzystaniem programowalnych systemów robotycznych, oraz ciekawe materiały do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem mikrokontrolerów. Dodatkowo nauczyciel będzie uczestniczył w dwusemestralnym, certyfikowanym kursie prowadzonym na Politechnice Warszawskiej (łącznie 288 godzin zajęć). Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.


Katarzyna Pazdej