ARS- czyli jak dbać o miłość?

Program Profilaktyczny ARS ma na celu edukację i wsparcie uczniów w zdrowym podejściu do życia oraz prewencji przed uzależnieniami od papierosów, narkotyków oraz alkoholu. Został on przeprowadzony we wszystkich klasach pierwszych. Poprzez promowanie miłości do siebie i innych, stawiamy sobie za zadanie nie tylko chronić uczniów przed szkodliwymi substancjami, ale również budować w nich świadomość własnej wartości i umiejętność radzenia sobie z trudnościami życiowymi w pozytywny sposób.

Cele programu profilaktycznego:

1. Przekazywanie uczniom rzetelnej wiedzy na temat negatywnych skutków używania papierosów, narkotyków i alkoholu dla zdrowia fizycznego, psychicznego oraz społecznego.

2. Zachęcanie uczniów do poszukiwania alternatywnych sposobów radzenia sobie ze stresem i problemami, takich jak aktywność fizyczna, sztuka czy rozwijanie hobby.

3. Budowanie świadomości na temat znaczenia szacunku, empatii i wsparcia w relacjach międzyludzkich oraz wskazywanie na pozytywne wzorce zachowań w kontaktach z innymi.

4. Tworzenie atmosfery otwartości i zaufania, w której uczniowie czują się komfortowo dzieląc się swoimi emocjami, obawami i problemami, oraz zapewnienie im wsparcia psychologicznego w razie potrzeby.

Zajęcia w ramach programu były realizowane w klasach pierwszych technikum i branżowej szkoły w semestrze drugim.