Mechanik pojazdów samochodowych

Typ szkoły: 3-letnia Szkoła Branżowa I-stopnia
Symbol oddziału: 1A
Język obcy: j. angielski
Kwalifikacja: Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Naukę w zawodzie w Szkole Branżowej możesz realizować jako:

  • uczeń szkoły – kształcenie zawodowe praktyczne będziesz odbywał w Powiatowym Centrum Edukacji w Pile
  • młodociany pracownik – zajęcia praktyczne będziesz realizował w zakładach i serwisach samochodowych, na podstawie umowy o pracę

Po ukończeniu szkoły będziesz mógł przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie lub egzaminu czeladniczego.

Będziesz miał możliwość kontynuowania nauki w 2-letniej branżowej szkole II stopnia! Oznacza to, że będziesz mógł uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika oraz będziesz mógł otrzymać świadectwa dojrzałości i kontynuować naukę na studiach wyższych.

O zawodzie:

  • jest to zawód związany z obsługą pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Absolwenci znajdują zatrudnienie we wszystkich warsztatach obsługowo – naprawczych zaplecza motoryzacyjnego. Mogą też prowadzić samodzielną działalność gospodarczą.

Dlaczego warto:

  • Masz szansę rozszerzać swoje kwalifikacje poprzez program form doskonalenia zawodowego prowadzony przez PCE (np. kurs spawania).
  • Zdobędziesz umiejętności poszukiwane w kraju i za granicą!