Plan rad pedagogicznych

Nadzór, zatwierdzenie programów13.09.2021 r.
Rada szkoleniowa14.10.2021 r.
Rada klasyfikacyjna klasy maturalne20.12.2021 r.
Klasyfikacja wszystkie klasy z wyjątkiem klas maturalnych10.01.2022 r.
Rada analityczna, podsumowanie pracy w I semestrze31.01.2022 r.
Rada klasyfikacyjna klasy maturalne25.04.2022 r.
Rada klasyfikacyjna wszystkich klas20.06.2022 r.
Rada analityczna, podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2021/202228.06.2022 r.
Kalendarz