Plan rad pedagogicznych

Nadzór, zatwierdzenie programów11.09.2023 r.
Rada klasyfikacyjna klasy maturalne18.12.2023 r.
Klasyfikacja wszystkie klasy z wyjątkiem klas maturalnych05.02.2024 r.
Rada analityczna, podsumowanie pracy w I semestrze26.02.2024 r.
Rada klasyfikacyjna klasy maturalne22.04.2024 r.
Rada klasyfikacyjna wszystkich klas17.06.2024 r.
Rada analityczna, podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym24.06.2024 r.