Plan rad pedagogicznych

Nadzór, zatwierdzenie programów12.09.2023 r.
Rada szkoleniowa14.10.2022 r.
Rada klasyfikacyjna klasy maturalne19.12.2022 r.
Klasyfikacja wszystkie klasy z wyjątkiem klas maturalnych23.01.2023 r.
Rada analityczna, podsumowanie pracy w I semestrze13.02.2023 r.
Rada klasyfikacyjna klasy maturalne 24.04.2023 r.
Rada klasyfikacyjna wszystkich klas19.06.2023 r.
Rada analityczna, podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym29.06.2023 r.
Kalendarz