Kalendarz roku szkolnego

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych01.09.2020 r.
Zakończenie I semestru w klasach 4 technikum31.12.2020 r.
Zimowa przerwa świąteczna23.12.2020 r. – 01.01.2021 r.
Zakończenie I semestru w pozostałych klasach31.01.2021 r.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (sesja styczeń-luty, część pisemna)12.01.2021 r.
Ferie zimowe15.02.2021 r. – 28.02.2021 r.
Wiosenna przerwa świąteczna01.04.2021 r. – 06.04.2021 r.
Zakończenie zajęć w klasach 4 technikum30.04.2021 r.
Egzamin maturalny:
– Część pisemna
– Część ustna

od 4 do 20.05.2021 r.
od 7 do 20.05.2021 r.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (sesja maj-lipiec, część pisemna)22.06.2021 r.
Ferie letnie26.06.2021 r. – 31.08.2021 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 04.05.2021 r., 05.05.2021 r., 06.05.2021 r., 04.06.2021 r
Egzamin zawodowy pisemny w sesji zimowej12.01.2021 r.
Egzaminy pisemne maturalne – j. polski04.05.2021 r.
Egzaminy pisemne maturalne – matematyka05.05.2021 r.
Egzaminy pisemne maturalne – j. obcy nowożytny06.05.2021 r.
Terminy wystawiania ocen
Pierwszy semestr
Zagrożenia ocenami niedostatecznymi w klasach maturalnych13.11.2020 r.
Zagrożenia ocenami niedostatecznymi w pozostałych klasach18.12.2020 r.
Oceny śródroczne w klasach maturalnych18.12.2020 r.
Oceny śródroczne w klasach maturalnych18.12.2020 r.
Oceny śródroczne w pozostałych klasach22.01.2021 r.
Drugi semestr
Przewidywane oceny końcoworoczne (roczne) oraz zagrożenia w klasach maturalnych19.03.2021 r.
Oceny końcoworoczne (roczne) w klasach maturalnych23.04.2021 r.
Przewidywane oceny końcoworoczne (roczne) oraz zagrożenia oceną niedostateczną w pozostałych klasach14.05.2021 r.
Oceny końcoworoczne (roczne) w pozostałych klasach18.06.2021 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych25.06.2021 r.
Kalendarz