Kalendarz roku szkolnego

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych04.09.2023 r.
Wystawienie ocen w klasach maturalnych15.12.2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna23.12.2023 r. – 31.12.2023 r.
Wystawienie ocen w pozostałych klasach02.02.2024 r.
Ferie zimowe12.02.2024 r. – 25.02.2024 r.
Wiosenna przerwa świąteczna28.03.2024 r. – 02.04.2024 r.
Wystawienie ocen końcoworocznych w klasach maturalnych19.04.2024 r.
Zakończenie zajęć w klasach 4 technikum26.04.2024 r.
Wystawienie ocen końcoworocznych we wszystkich klasach14.06.2024 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych21.06.2024 r.
Ferie letnie22.06.2024 r. – 31.08.2024 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
Dni wolne od zajęć dydaktycznych02-03.11.2023 r.
Egzamin zawodowy pisemny w sesji zimowej klasy maturalne
+ osoby zdające egzamin poprawkowy
10.01.2024 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych02.05.2024 r.
Egzaminy pisemne maturalne06,07,08,09. 05.2024 r.
Piątek po Bożym Ciele – do odrobienia31.05.2024 r.
Egzamin zawodowy pisemny07.06.2024 r.
Obóz szkoleniowy dla klas 1OPW i 1CM03-07.06.2024 r.