Kalendarz roku szkolnego

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych01.09.2022 r.
Wystawienie ocen w klasach maturalnych16.12.2022 r.
Zimowa przerwa świąteczna23.12.2022 r. – 31.12.2022 r.
Wystawienie ocen w pozostałych klasach20.01.2023 r.
Ferie zimowe30.01.2023 r. – 12.02.2023 r.
Wiosenna przerwa świąteczna06.04.2023 r. – 11.04.2023 r.
Wystawienie ocen końcoworocznych w klasach maturalnych21.04.2023 r.
Zakończenie zajęć w klasach 4 technikum28.04.2023 r.
Wystawienie ocen końcoworocznych we wszystkich klasach16.06.2023 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych23.06.2023 r.
Ferie letnie24.06.2023 r. – 31.08.2023 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
Dzień Edukacji Narodowej14.10.2022 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych31.10.2022 r.
Egzamin zawodowy pisemny w sesji zimowej klasy maturalne
+ osoby zdające egzamin poprawkowy
10.01.2023 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych02.05.2023 r.
Egzaminy pisemne maturalne4,5,8.05.2023 r.
Piątek po Bożym Ciele09.06.2023 r.
Egzamin zawodowy pisemny02.06.2023 r.
Obóz szkoleniowy dla klas 1OPW i 1CM12-16.06.2023 r.
Kalendarz