O szkole

„Pragnienie wiedzy jest naturalną cechą ludzi dobrych „

Leonardo da Vinci

Wychodząc naprzeciw powyższej tezie szkoła nasza dąży do doskonalenia i poszukiwania wiedzy. W naukach technicznych dodatkową satysfakcję sprawia możność zastosowania i sprawdzenia w praktyce, że ta wiedza może służyć innym ludziom, zmieniać rzeczywistość.

Rodowód szkoły sięga Publicznej Szkoły Dokształcającej, powołanej w 1946 r. z polecenia Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego, przemianowanej w 1947r. na Państwową Szkołę Zawodową nr 1 w Pile przy ul. Teatralnej. W 1972 r. nastąpiło przekazanie obecnego obiektu szkolnego przy ul. Ceglanej wraz z bursą, warsztatami i budynkiem mieszkalnym.

Zmianie ulegała też nazwa szkoły, 1 września 2002 r. nadana została nazwa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. Od września 2006 r. po wyborze patrona szkoły nazwa zespołu poszerzona została o imię Hipolita Cegielskiego.

Profil kształcenia na przestrzeni lat działalności zmieniał się wraz z rozwojem kadry, bazy materialnej i zapotrzebowaniem na absolwentów w określonych, czasem nowych zawodach.

Dyrektorzy szkoły:

1946 – 1947 Marian Smolarz

1947 – 1954 Stefan Stajkowski

1954 – 1984 Kazimierz Łapa

1984 – 1991 Florian Wesołowski

1991 – 2007 Krzysztof Michałek

2008 – 2014 Anna Krzemińska

2014 – 2019 Jacek Sikorski

2019 – Daria Szostak

Kalendarz