Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikat o pomocach – część pisemna

Komunikat o pomocach – część praktyczna

Egzamin 2021 – wytyczne Covid

Terminy egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2020/2021

Procedury egzaminu zawodowego

Informacja dla ucznia

Komunikat o dostosowaniach

Instrukcja przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Oświadczenie – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Informatory dla technikum

Technik informatyk

Technik mechatronik

Technik mechanik

Technik pojazdów samochodowych

Informatory dla ZSZ

Mechanik pojazdów samochodowych

Egzamin czeladniczy

Kalendarz