Aktualności

195 ROCZNICA ŚMIERCI STANISŁAWA STASZICA

20 stycznia przypada 195 rocznica śmierci Stanisława Staszica – znamienitego pilanina. Warto przypomnieć, że Stanisław Staszic był uczonym, filozofem, przyrodnikiem, działaczem i pisarzem politycznym. W okresie Sejmu Czteroletniego 1788-1792 walczył o utrzymanie niezawisłości narodowej, był rzecznikiem interesów mieszczaństwa oraz polepszenia sytuacji chłopów. Po rozbiorach poświęcił się pracy nad rozwojem gospodarczym…

195 ROCZNICA ŚMIERCI STANISŁAWA STASZICA

Nowe laptopy dla naszej szkoły w ramach projektu „Ctrl Shift – zdalne kształcenie zawodowe w trakcie pandemii Covid – 19 w Powiecie Pilskim”

O projekcie: Nr projektu: RPWP.08.03.01-30-0012/20Okres realizacji projektu:  od 16 listopada 2020 do 31 grudnia 2020 rokuCałkowita wartość projektu:  433 580,00 złotychWkład funduszy europejskich: 368 543,00 złotych Projekt realizowany w ramach: Osi priorytetowej 8 „Edukacja”Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży –…

Nowe laptopy dla naszej szkoły w ramach projektu „Ctrl Shift – zdalne kształcenie zawodowe w trakcie pandemii Covid – 19 w Powiecie Pilskim”

Kalendarz