Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu historycznego

W ostatnim tygodniu maja komisja oceniająca prace w szkolnym konkursie historycznym wyłoniła zwycięzców. Zadanie każdego uczestnika konkursu polegało na  samodzielnym wykonaniu dowolną techniką jednego e-plakatu poświęconego 80. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Wśród celów konkursu znalazło się rozwijanie i pogłębianie zainteresowań dziejami Polski, kształtowanie postaw patriotycznych, rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej młodzieży oraz motywowanie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w konkursach. Jury złożone z nauczycieli historii wzięło pod uwagę przede wszystkim wartość merytoryczną i artystyczną e-plakatów oraz oryginalność, pomysłowość i estetykę ich wykonania. Zwyciężył Filip Gorzkowski (klasa 2M), drugie miejsce zajęła Natalia Chudzińska (klasa 2CM), a trzecie Arkadiusz Klejna (klasa 2I). Gratulujemy!!!