Oddział przygotowania wojskowego w zawodach technik informatyk/technik pojazdów samochodowych

Typ szkoły: Technikum 5-letnie
Symbol oddziału: 1OPW
Profil klasy: Klasa wojskowa
Przedmiot rozszerzony: matematyka
Języki obce: j. angielski, j.niemiecki

Program nauczania w klasie OPW obejmie treści nauczania właściwe dla zawodu technik informatyk lub technik pojazdów samochodowych. Dodatkowo uczniów czeka minimum 230 godzin lekcji z edukacji wojskowej, w tym 177 godzin zajęć praktycznych.

Program edukacji wojskowej obejmie cztery bloki tematyczne:

 • podstawy wychowania wojskowego (musztra, regulaminy wojskowe, wiedza o Siłach Zbrojnych RP),
 • szkolenie z wybranych przepisów prawa (w tym zagadnienia z ochrony informacji niejawnych),
 • szkolenie logistyczne (m.in. budowa i eksploatacja sprzętu, ochrona środowiska, profilaktyka pożarowa),
 • szkolenie bojowe (w tym m.in. taktyka, szkolenie strzeleckie, rozpoznanie, obrona przed bronią masowego rażenia, łączność, terenoznawstwo, szkolenie medyczne, inżynieryjno-saperskie oraz sprawnościowe).

Zajęcia praktyczne będą odbywać się zarówno w szkole, jak i w patronackiej jednostce wojskowej.

W ramach zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH nauczysz się:

 • organizować obsługę i naprawę pojazdów samochodowych,
 • oceniać ich stan techniczny, ustalać przyczyny niesprawności,
 • wykonywać naprawy pojazdów,
 • kontrolować jakość wykonanych napraw,
 • prowadzić usługi motoryzacyjne,
 • sprzedawać pojazdy oraz artykuły motoryzacyjne,
 • prowadzić dokumentację,
 • kierować pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B

W ramach zawodu TECHNIK INFORMATYK nauczysz się:

 • naprawiać, montować i serwisować sprzęt komputerowy oraz urządzenia peryferyjne
 • projektować i wykonywać lokalne sieci komputerowe oraz administrować sieciami
 • tworzyć strony internetowe i budować witryny, projektować i administrować bazami danych, tworzyć i obrabiać grafikę, dźwięk i filmy

Gdzie możesz pracować:

 • na stacjach obsługi pojazdów samochodowych lub stacjach kontroli pojazdów,
 • w zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 • w instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami, instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym”
 • w firmach tworzących witryny i aplikacje internetowe, zajmujących się administrowaniem bazami danych i systemami przetwarzania informacji, sprzedających i serwisujących sprzęt komputerowy, instalujących oprogramowanie i sieci komputerowe,
 • w bankach, urzędach, działach informatycznych dowolnych przedsiębiorstw,
 • w agencjach reklamowych i firmach zajmujących się grafiką komputerową.

Dla kogo:

 • Dla osób, które interesują się motoryzacją i nowoczesnymi technologiami, chcą uczyć się naprawy, eksploatacji oraz diagnostyki samochodowej.
 • dla osób, które interesują się komputerami, chciałyby nauczyć się programować, tworzyć aplikacje, strony internetowe, serwisować, diagnozować sprzęt komputerowy oraz administrować sieciami.

Dlaczego warto:

 • Absolwenci, którzy ukończą klasę OPW, uzyskają konkretne korzyści, takie jak: możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej, a w konsekwencji pozostanie żołnierzem rezerw osobowych SZ RP lub wstąpienie do czynnej służby wojskowej a także aplikowanie na wyższe uczelnie wojskowe – dodatkowe punkty w procesie rekrutacji.
 • Wraz z rozwojem motoryzacji wzrasta zapotrzebowanie na techników pojazdów samochodowych – fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych samochodów, wyposażonych w elektronikę i nowoczesne technologie.
 • Informatyk to zawód z przyszłością, który gwarantuje atrakcyjną, pewną i ciekawą pracę.