Oddział przygotowania wojskowego w zawodach technik mechanik/technik pojazdów samochodowych

Typ szkoły: Technikum 5-letnie
Symbol oddziału: 1P
Profil klasy: Klasa wojskowa
Przedmiot rozszerzony: matematyka
Języki obce: j. angielski, j.niemiecki

Program nauczania w klasie OPW obejmie treści nauczania właściwe dla zawodu technik mechanik lub technik pojazdów samochodowych. Dodatkowo uczniów czeka minimum 230 godzin lekcji z edukacji wojskowej, w tym 177 godzin zajęć praktycznych.

Program edukacji wojskowej obejmie cztery bloki tematyczne:

 • podstawy wychowania wojskowego (musztra, regulaminy wojskowe, wiedza o Siłach Zbrojnych RP),
 • szkolenie z wybranych przepisów prawa (w tym zagadnienia z ochrony informacji niejawnych),
 • szkolenie logistyczne (m.in. budowa i eksploatacja sprzętu, ochrona środowiska, profilaktyka pożarowa),
 • szkolenie bojowe (w tym m.in. taktyka, szkolenie strzeleckie, rozpoznanie, obrona przed bronią masowego rażenia, łączność, terenoznawstwo, szkolenie medyczne, inżynieryjno-saperskie oraz sprawnościowe).

Zajęcia praktyczne będą odbywać się zarówno w szkole, jak i w patronackiej jednostce wojskowej.

W ramach zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH nauczysz się:

 • organizować obsługę i naprawę pojazdów samochodowych,
 • oceniać ich stan techniczny, ustalać przyczyny niesprawności,
 • wykonywać naprawy pojazdów,
 • kontrolować jakość wykonanych napraw,
 • prowadzić usługi motoryzacyjne,
 • sprzedawać pojazdy oraz artykuły motoryzacyjne,
 • prowadzić dokumentację,
 • kierować pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B

W ramach zawodu TECHNIK MECHANIK nauczysz się:

 • organizować i nadzorować produkcję, montaż, naprawę i konserwację maszyn i urządzeń,
 • uruchamiać, regulować i sprawdzać instalację elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową,
 • wykrywać i usuwać przyczyny awarii oraz uszkodzeń,
 • wymieniać zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły

Gdzie możesz pracować:

 • na stacjach obsługi pojazdów samochodowych lub stacjach kontroli pojazdów,
 • w zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 • w instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami, instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym
 • w przedsiębiorstwach na stanowiskach produkcyjnych, stanowiskach nadzoru technicznego procesów, wytwarzania maszyn i urządzeń
 • w przedsiębiorstwach działających przeważnie w przemyśle, lecz także w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i innych dziedzinach gospodarki

Dla kogo:

 • Dla osób, które interesują się motoryzacją i nowoczesnymi technologiami, chcą uczyć się naprawy, eksploatacji oraz diagnostyki samochodowej.
 • Dla osób, które interesują się współczesną techniką, chcą uczyć się budowy, eksploatacji i naprawy maszyn i urządzeń, lubią prace montażowe i remontowe.

Dlaczego warto:

 • Absolwenci, którzy ukończą klasę OPW, uzyskają konkretne korzyści, takie jak: możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej, a w konsekwencji pozostanie żołnierzem rezerw osobowych SZ RP lub wstąpienie do czynnej służby wojskowej a także aplikowanie na wyższe uczelnie wojskowe – dodatkowe punkty w procesie rekrutacji.
 • Wraz z rozwojem motoryzacji wzrasta zapotrzebowanie na techników pojazdów samochodowych – fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych samochodów, wyposażonych w elektronikę i nowoczesne technologie.
 • Przemysł maszynowy to dynamicznie rozwijająca się gałąź gospodarki w naszym kraju, a mechanicy należą do grupy poszukiwanych pracowników!
Kalendarz