Stypendium dla najlepszego ucznia technikum pojazdów samochodowych

W ramach Porozumienia z SAF-HOLLAND Polska Sp. z o.o. w Pile, zawartego w dniu 30.08.2022 r., ufundowane zostanie stypendium motywacyjne dla najlepszego ucznia technikum pojazdów samochodowych w Zespole Szkół Technicznych w Pile. Regulamin określający zasady przyznania stypendium wraz z wnioskiem znajduje się na stronie internetowej szkoły w informacjach dla ucznia. Wnioski o przyznanie stypendium uczniowie technikum  pojazdów samochodowych składają do Dyrektora Szkoły, za pośrednictwem wychowawców klas, w terminie 3 dni od Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej końcoworocznej (czerwiec 2023 r.). Najlepszy uczeń otrzyma stypendium od września 2023r.

Drodzy Uczniowie! Na ostateczny wynik pracujecie już teraz!

Regulamin stypendium

Wniosek o stypendium

Klauzula informacyjna RODO