TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Wszystkie klasy I godzina 16:30 sala gimnastyczna, następnie z wychowawcami w salach,
Klasy maturalne godzina 17:30 sala gimnastyczna, następnie z wychowawcami w salach,
13.09.2023 r.
Klasy III i IV technikum + III klasy szkoły branżowej godzina 16:30 sala gimnastyczna, następnie z wychowawcami w salach
Wszystkie klasy II godzina 16:30 z wychowawcami w salach
14.09.2023 r.
Informacja o ocenach proponowanych i zagrożeniach dla uczniów klas maturalnych, godzina 16:3015.11.2023 r.
Informacja o ocenach proponowanych i zagrożeniach dla pozostałych klas, godzina 16:3020.12.2023 r.
Podsumowanie pracy w I semestrze, godzina 16:30 i 17:3028.02.2024 r.
Informacja o proponowanych ocenach końcoworocznych i zagrożeniach dla uczniów
klas maturalnych, godzina 16:30
14.03.2024 r.
Informacja o proponowanych ocenach końcoworocznych i zagrożeniach dla uczniów
pozostałych klas, godzina 16:30
14.05.2024 r.