TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Spotkanie dyrekcji szkoły i wychowawców z rodzicami uczniów klas pierwszych i czwartych technikum oraz klas pierwszych szkoły branżowej15.09.2020 r. – 18.09.2020 r.
Spotkanie dyrekcji szkoły i wychowawców z rodzicami uczniów klas drugich i trzecich technikum i szkoły branżowej21.09.2020 r. – 24.09.2020 r.
 Spotkania z wychowawcami (bez klas maturalnych)22.10.2020 r.
Spotkania z wychowawcami klas maturalnych (informacje dla rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną w I semestrze)19.11.2020 r.
Spotkania z wychowawcami (informacje dla rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną w I semestrze; wszystkie klasy pierwsze, drugie i klasy trzecie technikum i szkoły branżowej)17.12.2020 r.
Spotkania z wychowawcami klas maturalnych (podsumowanie I semestru)07.01.2021 r.
Spotkania z wychowawcami (podsumowanie I semestru; wszystkie klasy pierwsze, drugie i klasy trzecie technikum i szkoły branżowej)04.02.2021 r.
Spotkania z wychowawcami (bez klas maturalnych)18.03.2021 r.
Spotkania z wychowawcami klas maturalnych (informacje dla rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną)22.03.2021 r.
Spotkania z wychowawcami (informacje dla rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną w II semestrze; wszystkie klasy pierwsze, drugie i klasy trzecie technikum i szkoły branżowej)27.05.2021 r.
Kalendarz