TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Klasy I godzina 16:30 sala gimnastyczna, następnie z wychowawcami w salach,
klasy maturalne po gimnazjum godzina 17:30 sala gimnastyczna, następnie z wychowawcami w salach,
klasy IV po szkole podstawowej godzina 16:30 z wychowawcami w salach
14.09.2022 r.
Klasy II, III i klasy szkoły branżowej godzina 16:30 z wychowawcami w salach15.09.2022 r.
Informacja o ocenach proponowanych i zagrożeniach dla uczniów klas maturalnych, godzina 16:3017.11.2022 r.
Informacja o ocenach proponowanych i zagrożeniach dla pozostałych klas, godzina 16:3015.12.2022 r.
Podsumowanie pracy w I semestrze, godzina 16:3016.02.2023 r.
Informacja o proponowanych ocenach końcoworocznych i zagrożeniach dla uczniów
klas maturalnych, godzina 16:30
23.03.2023 r.
Informacja o proponowanych ocenach końcoworocznych i zagrożeniach dla uczniów
pozostałych klas, godzina 16:30
18.05.2023 r.
Kalendarz