TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Klasy I godzina 16:30 aula, następnie z wychowawcami w salach,
klasy maturalne godzina 17:30 aula, następnie z wychowawcami w salach;
15.09.2021 r.
Klasy III + klasy szkoły branżowej godzina 16:30 aula, następnie z wychowawcami w klasach,
klasy II godzina 16:30 z wychowawcami w klasach;
16.09.2021 r.
Konsultacje dla rodziców, godzina 16:3028.10.2021 r.
Informacja o ocenach proponowanych i zagrożeniach dla uczniów klas maturalnych, godzina 16:3017.11.2021 r.
Informacja o ocenach proponowanych i zagrożeniach dla pozostałych klas, godzina 16:3007.12.2021 r.
Podsumowanie pracy w I semestrze, godzina 16:3017.02.2022 r.
Informacja o proponowanych ocenach końcoworocznych i zagrożeniach dla uczniów
klas maturalnych, godzina 16:30
24.03.2022 r.
Konsultacje dla rodziców, godzina 16:3031.03.2022 r.
Informacja o proponowanych ocenach końcoworocznych i zagrożeniach dla uczniów
pozostałych klas, godzina 16:30
19.05.2022 r.
Kalendarz