Technik mechanik

Typ szkoły: Technikum 5-letnie
Symbol oddziału: 1MR
Przedmiot rozszerzony: matematyka
Języki obce: j. angielski, j.niemiecki

Technik mechanik jest zawodem kształconym w naszej szkole od wielu lat. Program szkoły uwzględnia współczesne tendencje na rynku pracy i trendy w nowoczesnej technice. Swym zakresem obejmuje takie zagadnienia jak: budowa, eksploatacja i naprawa maszyn i urządzeń.

Szkolenie techniczne i ogólnokształcące realizujemy w pracowniach szkolnych oraz pracowniach praktycznych Powiatowego Centrum Edukacji, a także w renomowanych zakładach pracy. Masz szansę rozszerzać swoje kwalifikacje poprzez program form doskonalenia zawodowego prowadzony przez PCE.

Nauczysz się:

  • organizować i nadzorować produkcję, montaż, naprawę i konserwację maszyn i urządzeń,
  • uruchamiać, regulować i sprawdzać instalację elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową,
  • wykrywać i usuwać przyczyny awarii oraz uszkodzeń,
  • wymieniać zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły

Gdzie możesz pracować:

  • przedsiębiorstwach na stanowiskach produkcyjnych, stanowiskach nadzoru technicznego procesów, wytwarzania maszyn i urządzeń
  • w przedsiębiorstwach działających przeważnie w przemyśle, lecz także w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i innych dziedzinach gospodarki

Dla kogo:

  • Dla osób, które interesują się współczesną techniką, chcą uczyć się budowy, eksploatacji i naprawy maszyn i urządzeń, lubią prace montażowe i remontowe.s.

Dlaczego warto:

  • Przemysł maszynowy to dynamicznie rozwijająca się gałąź gospodarki w naszym kraju, a mechanicy należą do grupy poszukiwanych pracowników!