Stypendium dla najlepszego Ucznia – Sportowca im. Stanisława Jąkalskiego

Regulamin stypendium

Bieżące wyniki będą publikowane w formie papierowej na tablicy ogłoszeń przy pokoju nauczycieli wychowania fizycznego.