Egzamin maturalny 2022

Informacje o egzaminie maturalnym – aktualizacja

Komunikat o dostosowaniach

Komunikat dotyczący egzaminu maturalnego z informatyki

Komunikat o przyborach

Kalendarz