Egzamin maturalny 2023

Procedury dotyczące egzaminu maturalnego dostępne na stronie OKE

Harmonogram egzaminu maturalnego

Informacje o egzaminie maturalnym

Komunikat o dostosowaniach

Komunikat dotyczący egzaminu maturalnego z informatyki

Komunikat o przyborach

Komunikat o egzaminie ustnym z języka polskiego

Rozporządzenie w sprawie wymagań edukacyjnych dla egzaminu maturalnego

Kalendarz