Zapytania ofertowe Erasmus+

Zespół Szkół Technicznych w Pile realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia ofert w ramach projektu „Poszerzanie horyzontów – rozwój zawodowy oraz osobisty w Unii Europejskiej”, realizowanego w ramach programu ERASMUS+

Przedmiot zamówienia:

  1. zapewnienie przewozu uczniów i opiekunów autokarem,
  2. nauka języka węgierskiego obejmująca przygotowanie językowe oraz przygotowanie kulturowe.