Stypendium dla najlepszego ucznia technikum mechatronicznego

W ramach Porozumienia z Signify Poland Sp. z o.o., zawartego w dniu 23.09.2021 r., ufundowane zostanie stypendium motywacyjne dla najlepszego ucznia technikum mechatronicznego w Zespole Szkół Technicznych w Pile. Regulamin określający zasady przyznania stypendium wraz z wnioskiem znajduje się na stronie internetowej szkoły w informacjach dla ucznia. Wnioski o przyznanie stypendium uczniowie technikum  mechatronicznego składają do Dyrektora Szkoły, za pośrednictwem wychowawców klas, w terminie 3 dni od Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej końcoworocznej (czerwiec 2023 r.). Najlepszy uczeń otrzyma stypendium od września 2023r.

Drodzy Uczniowie! Na ostateczny wynik pracujecie już teraz!

Regulamin stypendium

Wniosek o stypendium motywacyjne

Klauzula informacyjna