Kadra

Dyrektor
mgr inż. Daria Szostak
Wicedyrektor
mgr Donata Orzełek
mgr Hanna Ciesielska
Pedagog szkolny
mgr Wioletta Szumańska
Język polski
mgr Hanna Ciesielska
mgr Danuta Rosa
mgr Ewa Wesołowska – Pietrusza
mgr Anita Ziółkowska
Język angielski
mgr Justyna Bohatkiewicz
mgr Joanna Markiewicz
mgr Krzysztof Olszewski
mgr Katarzyna Szmiłyk
mgr Anna Szóstakowska
Język niemiecki
mgr Jagoda Kowalska
mgr Agnieszka Michałek
mgr Monika Rejewska – Skiera
Matematyka
mgr Mirosława Kluczka
mgr Weronika Kończewska
mgr Anetta Lipińska
mgr Donata Orzełek
mgr Anna Zelent-Serówka
Historia, Wos
mgr Michał Olejnik
mgr Marcin Orzechowski
Chemia
mgr Katarzyna Senska
Fizyka
mgr Mirosława Kluczka
Geografia
mgr Maciej Reinke
Wychowanie fizyczne
mgr Michał Bobrowski
mgr Grzegorz Kondeja
mgr Krzysztof Kuczmyło
mgr Jacek Sikorski
mgr Anna Skrzypczak
mgr Zbigniew Zieliński
Biologia
mgr Wioletta Szumańska
mgr Katarzyna Senska
Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Wioletta Szumańska
Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Michał Bobrowski
Wiedze o kulturze
mgr Danuta Rosa
Filozofia
mgr Michał Olejnik
Religia
ks. mgr Aleksander Głombiowski
katecheta mgr Wojciech Krajewski
ks. mgr Andrzej Pawłowski
Podstawy przedsiębiorczości
mgr Maciej Reinke
mgr Monika Mianowska- Jarosz
Informatyka i przedmioty zawodowe informatyczne
mgr inż. Krzysztof Adamski
mgr Rafał Balcer
mgr Dariusz Chrobak
mgr inż. Jacek Demczar
mgr inż. Arkadiusz Krupka
mgr inż. Stanisław Łukaszewicz
mgr Błażej Malinowski
mgr inż. Marcin Molak
mgr inż. Renata Nagiewicz
mgr Małgorzata Naplocha
mgr Katarzyna Pazdej
mgr inż. Daria Szostak
Przedmioty zawodowe mechaniczne
mgr inż. Krzysztof Michałek
dr Marek Ratuszniak
Przedmioty zawodowe mechatroniczne
Przedmioty zawodowe elektroniczne
mgr inż. Tomasz Bednarek
Biblioteka
mgr Edyta Reselska
mgr Anita Ziółkowska

Kalendarz