Matematyczne zmagania

Zakończyły się egzaminy maturalne dla klas piątych. Po raz pierwszy uczniowie zdawali maturę w formule 2023. Pozostałe klasy technikum przystąpią 4.06.2024 do próbnych matur z matematyki po poszczególnych klasach. Egzaminy odbędą się wg harmonogramu dostępnego w pokoju nauczycielskim i na tablicy ogłoszeń.
Życzymy powodzenia