DO WSZYSTKICH KLAS PIERWSZYCH

Zapraszamy uczniów klas pierwszych do udziału w szkolnym etapie Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS pod hasłem „AIDS – wczoraj, dziś, jutro”. Etap szkolny odbędzie się 13.11.2023 r. w poniedziałek na 3 godzinie lekcyjnej  (9:50-10:35) w świetlicy szkolnej. Obowiązuje jednak wcześniejsze zgłoszenie do p. Joanny Motor lub p. Zbigniewa Zielińskiego – nauczycieli wychowania fizycznego. Zgłoszenia przyjmujemy do piątku 10 listopada.

3 osoby z największą ilością punktów przechodzą do etapu powiatowego, który odbędzie się 1 grudnia.