EGZAMIN ZAWODOWY – HARMONOGRAMY

Harmonogramy egzaminów zawodowych w sesji zima 2023  – dostępne na tablicy za sekretariatem uczniowskim. Proszę sprawdzić terminy!

Przystąpienie do egzaminu zawodowego jest jednym z warunków uzyskania promocji bądź ukończenia szkoły!