Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim

21 i 22 września br. odbyły się warsztaty w ramach projektu „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim”.  

Celem tego projektu jest  przede wszystkim zwiększenie proekologicznej świadomości i wiedzy młodzieży oraz ukształtowanie właściwych postaw i zachowań w zakresie ochrony środowiska.

W warsztatach wzięły udział  klasy 1OPW, 2M, 3Ip oraz 3Mp. Prowadzące spotkanie p. Anna Kałka z Nadleśnictwa Zdrojowa Góra i p. Małgorzata Plata z Nadleśnictwa Kaczory w ciekawy sposób zapoznały uczniów z walorami przyrodniczymi leśnych terenów powiatu pilskiego. Uświadamiały też uczestników warsztatów jak ważne jest zachowanie bioróżnorodności w tych ekosystemach. Uczniowie podczas zajęć rozpoznawali różne rodzaje drewna, nazywali gatunki drzew na podstawie liści i pędów. Dziękujemy za wspaniałą lekcję ekologii.

Katarzyna Senska