Ekologiczny Mechanik

W listopadzie br. rozpoczął się cykl zajęć terenowych w ramach projektu edukacyjnego dotyczącego utworzenia pracowni OZE w Zespole Szkół Technicznych.

W pierwszym etapie  projektu uczniowie naszej szkoły zbadają zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki za pomocą biologicznych wskaźników, jakimi są porosty. Uczestnicy pracując w grupach ocenią stan środowiska na podstawie skali porostowej i wyciągną wnioski z obserwacji na temat naszego wpływu na najbliższe otoczenie. Następnie młodzież weźmie udział w warsztatach ekologicznych z wykorzystaniem pozyskanych pomocy dydaktycznych do Ekopracowni.

Opiekunami zajęć są: p Wioletta Szumańska i p. Katarzyna Senska.