INTERNATIONAL PUBLIC SPEAKING COMPETITION –dwóch uczniów naszej szkoły w najlepszej czwórce!

(Międzynarodowy Konkurs Przemówień Publicznych)

!7 marca 2023 w  Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile odbył się konkurs wypowiedzi publicznych w języku angielskim

Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności pisania i mówienia przemówień po angielsku, promowanie pewności siebie, krytycznego myślenia i zrozumienia kulturowego, poszerzanie horyzontów i możliwości uczestników.

Przemówienia muszą być w języku angielskim i posiadać tytuł, każde wystąpienie powinno trwać maksymalnie 5 minut, uczestnik musi umieć obronić swój punkt widzenia przedstawiony w przemówieniu, odpowiadając na zadane przez jury i/lub publiczność pytania.

Tegoroczne przemówienie związane było z mottem: “ Relations between nations are too important to be left to governments alone”.

 Udział w konkursie poprzedziły eliminacjeszkolne przeprowadzone przez Krzysztofa Olszewskiego i Katarzynę Szmiłyk, w których wzięło  udział 4 uczniów naszej szkoły: Jakub Nowak 2CM, Marcin Kamiński 4Rg, Marcin Drzewiecki 3I oraz Maksymilian Grochowski   z 1OPW.Do etapu  międzyszkolnego w ZS im St.Staszica zostali wytypowani :Jakub Nowak z tematem: ”Referendums as an effective way of handling internal and foreign affairs” oraz Marcin Kamiński z tematem: ”Civic engagement-the key to solving global challenges”..

Tylko czterech  najlepszych uczestników jedzie na ogólnopolski finał do Bydgoszczy w dniach 24-25 marca  2023r.Wśród finałowej czwórki znaleźli się obaj uczniowie Mechanika. Cieszymy się z ogromnego sukcesu naszych reprezentantów, tym bardziej, ze poziom tegorocznego konkursu był naprawdę imponujący ponieważ przedstawiciele poszczególnych szkół prezentowali bardzo wysokie umiejętności językowe.

Finalista ogólnopolskiego konkursu będzie reprezentował Polskę w międzynarodowym finale w Londynie 8-12 maja 2023r.

Mocno trzymamy kciuki i życzymy  wygranej:)