Klub Europejczyka ponownie odwiedził przedszkolaków

Każdy młody Europejczyk powinien znać wiersze polskich poetów. Zawsze i wszędzie warto zachęcać do ich czytania, dlatego w piątek 10 marca 2023 roku przedstawiciele Klubu Europejczyka wraz z opiekunem – nauczycielem historii Michałem Olejnikiem – ponownie odwiedzili Niepubliczne Przedszkole LITTLE PEOPLE przy ulicy Władysława Sikorskiego. Tym razem Klub Europejczyka reprezentowali uczniowie technikum z klasy 2CM i 1I: Aleksandra Dasiukiewicz, Nadia Marcinowska, Bartosz Kalinowski, Karolina Dębicka i Michalina Gromotka. Młodzież Mechanika razem z opiekunem zapoznała dzieci z Grupy Różowej i Niebieskiej z kilkunastoma utworami poetyckimi. Przedszkolaki z zainteresowaniem wysłuchały niecodziennych gości, którzy w dalszej części spotkania zachęcili je do wspólnej zabawy, a następnie zajęły się malowaniem otrzymanych od uczniów „Mechanika” kolorowanek, przedstawiających bohaterów czytanych wierszy.

Wizyta w przedszkolu służyła kształtowaniu postaw prospołecznych oraz rozwijaniu kreatywności i wrażliwości młodzieży, a także przygotowaniu i motywowaniu najmłodszych do samodzielnego czytania. Istnieje wiele powodów, dla których warto czytać dzieciom. Głośne czytanie zaspokaja potrzeby emocjonalne, wspiera ich rozwój psychiczny i wzmacnia poczucie własnej wartości, uczy języka, rozwija słownictwo, daje swobodę w mówieniu, uczy myślenia, rozwija wyobraźnię i poczucie humoru, poprawia koncentrację, ćwiczy pamięć, przynosi wiedzę ogólną, ułatwia naukę, uczy odróżniania dobra od zła, rozwija wrażliwość moralną, pomaga w rozwiązywaniu problemów, jest znakomitą rozrywką i profilaktyką działań aspołecznych, kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy.