Konkurs Informatyczny BAGS rozstrzygnięty!

W dniu 06.03.2024 odbył się Okręgowy Konkurs Informatyczny BAGS, pod honorowym patronatem starosty pilskiego pana Eligiusza Komarowskiego. Konkurs dotyczył wiedzy i umiejętności w zakresie kwalifikacji INF.03 w zawodzie technik informatyk. W ósmej edycji konkursu uczestniczyli uczniowie z  następujących szkół: Zespół Szkół Technicznych w Pile, Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie, Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku.

Uczniowie wykazali się bardzo dużą wiedzą i umiejętnościami z zakresu programowania, tworzenia stron internetowych, baz danych i grafiki wektorowej. Po sześciu rundach końcowe wyniki i cztery nagrodzone miejsca wyglądały następująco:

I miejsce: Patryk Czupak i Hubert Zduńczyk z Zespołu Szkół Technicznych w Pile 

II miejsce:  Maciej Rawicki i Bartłomiej Suszek  z  Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile

III miejsce: Dawid Gokiert i Tomasz Napora z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie

IV miejsce: Aleksy Bukowski i Kacper Strzałkowski z Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach 

Dzięki sponsorom konkursu, organizatorzy mogli nagrodzić laureatów atrakcyjnymi nagrodami. Oto lista sponsorów:

  • Starosta Pilski pan Eligiusz Komarowski
  • Firma programistyczna Mirumee
  • Rada Rodziców Zespołu Szkół Technicznych w Pile
  • Wydawnictwo Helion

Nagrody w imieniu Powiat Pilski – Starostwo Powiatowe w Pile wręczył Przemysław Pochylski, radny Rady Powiatu w Pile. 

Organizatorzy konkursu: Nauczyciele przedmiotów zawodowych informatycznych w ZST w Pile.