KONKURS TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH – IT UNICORN

            Jesteś uczniem szkoły średniej? Interesujesz się zagadnieniami z zakresu informatyki i nowoczesnych technologii komputerowych? Bądź też jesteś nauczycielem informatyki lub matematyki w szkole średniej, który widzi i docenia potencjał swoich uczniów? Chciałbyś wesprzeć ich w rozwoju i przy okazji pomóc wygrać extra nagrody?

            Uczniu! Nauczycielu! Nie zastanawiaj się, weź udział w konkursie lub zachęć swoich uczniów do udziału w konkursie Technologii Informatycznych IT UNICORN organizowanym przez Nadnotecki Instytut UAM w Pile w partnerstwie z firmą Signify i pod patronatem honorowym Prorektora ds. kadr i rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – prof. dr hab. Tadeusz Wallasa.

            Do wygrania przez uczniów są fantastyczne nagrody ufundowane przez partnera konkursu – Signify Poland, między innymi: konsole Xbox, smartwatche i bezprzewodowe słuchawki, a także zestaw startowy produktu Philips Hue dla nauczyciela prowadzącego laureata/ów. Wszyscy uczestnicy otrzymają także gadżety przygotowane przez Nadnotecki Instytut UAM w Pile.

            W konkursie może wziąć udział każdy uczeń szkoły średniej, bez względu na rocznik czy profil klasy. Regulamin zakłada zarówno uczestnictwo osób indywidualnych, jak i zespołów składających się maksymalnie z 2 osób. Mile widziane jest także zaangażowanie i wsparcie udziału w konkursie uczestnika bądź zespołu uczestników ze strony nauczyciela prowadzącego takie przedmioty jak informatyka czy matematyka.

Jak wygląda konkurs?

Konkurs IT UNICORN składa się z dwóch etapów:

I etap – odbywa się online i polega na rozwiązaniu problemu za pomocą zadania algorytmicznego i przy pomocy wybranego języka programowania oraz środowiska programowania z listy proponowanych, a następnie przesłanie gotowego pliku o konkretnej specyfikacji na adres konkurspila@amu.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10.01.2023 r. do godz. 23:59.

Rozwiązania zadania w I etapie powinny być zapisane w plikach o rozszerzeniach:

.py – dla uczestników, którzy wybrali język programowania Python,

.cpp – dla uczestników, którzy wybrali język programowania C++.

            Do II etapu zostaną zakwalifikowani uczestnicy, którzy wykonali poprawnie zadanie konkursowe, przesłali je w terminie, a także dołączyli w mailu wypełniony formularz zgłoszeniowy.

            Treść zadania do rozwiązania w I etapie (online), formularz zgłoszeniowy oraz regulamin ze szczegółową specyfikacją dostępne są do pobrania na stronie: pila.amu.edu.pl

            II etap –  odbędzie się w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile (ul. Kołobrzeska 15) w dniu 24 stycznia 2023 r. od godz. 10:00 w salach komputerowych. Uczestnicy otrzymają do rozwiązania zadanie programistyczne dostosowane do poziomu nauczania szkoły średniej w zakresie informatyki i matematyki. Wszystkie szczegóły II etapu są opisane w Regulaminie Konkursu.

            Nie zastanawiaj się, weź udział i zostań IT UNICORN!

            W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: konkurspila@amu.edu.pl lub za pomocą aplikacji Messenger przez fanpage Instytutu: https://www.facebook.com/pilauam

Zainteresowani uczniowie kontaktują się z Panią Anettą Lipińską i Anną Zelent – Serówką.