NIE DAJMY ZGINĄĆ POLEGŁYM

               

W ostatnich latach przywracana jest pamięć o żołnierzach antykomunistycznego podziemia – Niezłomnych i Wyklętych. Byli patriotami, a spędzili najlepsze lata życia w polskich więzieniach, torturowani i poniżani. Żołnierze Wyklęci, Żołnierze Niezłomni. Zapłacili za swoje przywiązanie do ojczyzny najwyższą cenę.

          Zamordowani bohaterowie skazani zostali przez władze komunistyczne na zapomnienie. Ich groby znajdują się w lasach, na tzw. łączce przy murze cmentarza na Powązkach oraz w innych, nieodkrytych jeszcze miejscach.
          Większość zbrodniarzy stalinowskich, którzy wydawali wyroki, uniknęła kary i odpowiedzialności za swoje czyny. Nigdy nie zostali osądzeni. Jest to tragiczny paradoks polskiej historii i wielka niesprawiedliwość.

Po wielu latach przywracana jest pamięć o Żołnierzach Wyklętych. Powstają o nich wiersze, filmy, piosenki, poświęca się im strony internetowe.

Młodzież klas wojskowych Zespołu Szkół Technicznych zorganizowała w dniu 7.03.2022 r. wystawę pt „NIEZŁOMNI BOHATEROWIE”