Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do ogólnopolskiego konkursu.
Celem konkursu jest:

  • zapoznanie uczniów z zagrożeniami związanymi z paleniem wyrobów nikotynowych, w tym papierosów i e-papierosów,
  • ograniczenie używania wyrobów tytoniowychPrzeprowadzenie Konkursu ma na celu:

 • promowanie rzucenia palenia,
 • wspieranie osób chcących zerwać z nałogiem nikotynizmu,
 • promowanie niepalenia,
 • uświadomienie młodzieży negatywnego wpływu palenia wyrobów tytoniowych na relacje międzyludzkie,
 • nauka asertywności i nieuleganie negatywnym wpływom otoczenia,
 •  zaangażowanie nauczycieli i młodzieży we wspólne działania twórcze, poprzez które najlepiej można zapoznać się z problemem palenia wśród młodzieży.

Udział w Konkursie biorą zespoły konkursowe złożone z 5 uczniów oraz nauczyciela, z których każda reprezentuje swoją szkołę . Jedna szkoła może być reprezentowana przez nie więcej niż trzy zespoły konkursowe. Zespoły muszą stworzyć projekt spotu reklamowego, który ukazuje papierosy i e-papierosy jako fałszywych przyjaciół.

Nagrody dla zwycięzców

 1. Pierwsza nagroda dla zespołu konkursowego, którego praca konkursowa zostanie wyłoniona jako najlepsza spośród zgłoszonych:

Laptopy McBook Air 13’’o wartości 4400 zł brutto jeden, dla każdego z członków zespołu konkursowego oraz pobyt zwycięskiego zespołu w Warszawie (nocleg i wyżywienie) i uczestnictwo w produkcji spotu reklamowego (2 dni zdjęciowe) na podstawie zwycięskiej pracy konkursowej.

 • Trzy wyróżnienia:

Tablety Lenovo o wartości 1300 zł brutto jeden, dla każdego z członków zespołów konkursowych, którym przyznano wyróżnienie

3. Nagrody zostaną przesłane przesyłką kurierską na adres wskazany przez członków nagrodzonych zespołów, po uiszczeniu przez Organizatora należnego podatku dochodowego od wygranych w konkursach.

Czas trwania do 20 października 2020r.

Informacje zostaną przekazane na najbliższych spotkaniach  pedagoga szkolnego z klasami. Wszystkie pytania proszę kierować do pedagoga szkolnego.

 

 

Wioletta Szumańska