PODSUMOWANIE KONKURSU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO

Rzeczpospolita Polska zniknęła z mapy Europy po trzecim rozbiorze w 1795 roku. W dniu 11 listopada 1918 roku w miejscowości Compiegne pod Paryżem  został podpisany układ rozejmowy pomiędzy Ententą i Cesarstwem Niemieckim, kończący I wojnę światową. Tego samego dnia Rada Regencyjna przekazała naczelne dowództwo nad wojskiem polskim Józefowi Piłsudskiemu. W okresie Drugiej Rzeczypospolitej dzień 11 listopada ustanowiono polskim świętem państwowym pod nazwą Narodowe Święto Niepodległości. Dla upamiętnienia tych wydarzeń w Zespole Szkół Technicznych w Pile odbył się konkurs na e-plakat poświęcony 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, zorganizowany przez Klub Europejczyka oraz nauczycieli historii Michała Olejnika i Marcina Orzechowskiego. Do głównych celów uczniowskiej rywalizacji należało rozwijanie i pogłębianie zainteresowań dziejami Polski, kształtowanie postaw patriotycznych oraz rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej młodzieży, a także motywowanie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w konkursach. W skład komisji konkursowej oprócz wymienionych wcześniej nauczycieli historii weszli nauczyciele przedmiotów informatycznych – Renata Nagiewicz i Katarzyna Pazdej oraz przedstawiciele Klubu Europejczyka – Oliwia Jaryst i Kacper Pikulik. Przy ocenie prac jury wzięło pod uwagę przede wszystkim wartość merytoryczną i artystyczną plakatu oraz oryginalność, pomysłowość i estetykę ich wykonania. Zwyciężył Dominik Wolański (klasa 1 M), drugie miejsce zajął Krzysztof Pasowski (klasa 1 OPW), a trzecie Patryk Piszczek (klasa 4 R). Gratulujemy!!!

Michał Olejnik