Poligon

W dniach 20 – 25 czerwca 2022r. uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Technicznych w Pile uczestniczyli w zajęciach poligonowych pod kryptonimem „Wiosna 2022”.

Zajęcia prowadzone były przez instruktorów – nauczycieli ze szkoły i jednostki patronackiej 100 batalionu łączności z Wałcza. Dobór tematyki zajęć był zgodny z programem nauczania przedmiotu przygotowanie wojskowe zatwierdzonym przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Zajęcia były ciekawe oraz poszerzające wiedzę z zakresu taktyki wojskowej. 

Ostatnim elementem poligonu było uroczyste zakończenie roku szkolnego zwieńczone wspólnym grillem rodziców i nauczycieli zorganizowanym przez uczniów klas mundurowych.