Pomagamy Ukrainie

Bierzemy udział w akcji zainicjowanej przez Starostę Pilskiego Eligiusza Komarowskiego „Pomagamy Ukrainie”. W akcję aktywnie zaangażowały się wszystkie organizacje szkolne: Samorząd  Uczniowski, Klub Europejczyka, Wolontariat Szkolny,  Kuźnia  Mechanika, koło Caritas, pracownicy  szkoły oraz cała społeczność uczniowska, która bardzo aktywnie odpowiedziała na apel Starosty Pilskiego. Zbieramy: środki czystości, środki higieniczne, nową odzież, środki oświetlenia i trwałą żywność. Przekazaliśmy już dwie partie darów dla Ukrainy, sortujemy i przygotowujemy kolejną. Zbiórkę rozpoczęliśmy  26 lutego i prowadzimy  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00. Serdecznie zachęcamy do włączenia się i przynoszenia potrzebnych produktów. Wszystkim, którzy już wsparli naszą akcję i nadal to czynią bardzo dziękujemy.   Każdy gest, nawet najdrobniejszy …zmienia świat, czyjś świat.