Praktyki zawodowe w technikum – w formie wirtualnego przedsiębiorstwa

Zgodnie z ostatnim Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. ograniczona została praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym praktyki zawodowe, będą prowadzone zdalnie.

W związku z tym praktyki zawodowe w klasie 2Kg, 2Ng oraz 3P zrealizowane zostaną w zaplanowanym terminie w formie wirtualnego przedsiębiorstwa. Jeśli sytuacja epidemiologiczna oraz prawna na to pozwoli, część zajęć odbędzie się w formie stacjonarnej