Spotkanie autorskie z himalaistą Leszkiem Cichym

14 czerwca 2021 roku odbyło się w naszej szkolnej  świetlicy  kolejne już spotkanie autorskie w ramach cyklu „Ciekawi ludzie”. Tym razem przyjechał do nas z Warszawy gość niezwykły – himalaista Leszek Cichy, którego w progach naszej szkoły  przywitała bardzo serdecznie dyrektor Daria Szostak. W części wstępnej spotkania Maciej Reinke – nauczyciel geografii,  w kilkunastu zdaniach przedstawił sylwetkę zawodową naszego gościa, podkreślając jego zasługi w dziedzinie sportu wysokogórskiego. Przypomnijmy. 17 lutego 1980 roku Leszek Cichy wraz z Krzysztofem Wielickim dokonali pierwszego zimowego wejścia na najwyższą górę świata – Mount Everest (8848 m n.p.m.), otwierając tym spektakularnym wyczynem polską „złotą dekadę” sukcesów sportowych w Himalajach i Karakorum, polegającą na zdobywaniu ośmiotysięczników zimą, wytyczaniem nowych dróg, pokonywaniem ograniczeń fizycznych i duchowych w „strefie śmierci”. Leszek Cichy to także pierwszy Polak, który do 1999 roku zdobył „Koronę Ziemi”, czyli najwyższe szczyty wszystkich kontynentów. To człowiek wielu talentów: jest geodetą, organizatorem wypraw turystycznych w różne regiony naszego globu; był nauczycielem akademickim, maklerem i finansistą giełdowym, w latach 1995 – 1999 pełnił funkcję prezesa Polskiego Związku Alpinizmu. W słowie wstępnym przed spotkaniem Danuta Rosa – nauczycielka języka polskiego, przedstawiła krótką informację na temat jego celu.  Spotkanie z himalaistą miało uświadomić uczniom sens wspinania w górach najwyższych, ukazać piękno himalaizmu zimowego, podkreślić pionierski charakter  wyczynu Polaków.  Uzasadniając cel spotkania, prowadząca powołała się na treść depeszy gratulacyjnej, jaką tuż po wyczerpującym  wejściu Polaków zimą na szczyt  Everestu, wysłał papież Jan Paweł II  Andrzejowi Zawadzie – kierownikowi narodowej ekspedycji i jej uczestnikom.  Papież, gratulując zdobywcom góry zimą, stwierdził, że himalaizm zimowy to wspaniały sport, który –  jak żaden inny – „ujawnia królewskość człowieka, jego zdolność poznawczą i wolę panowania nad światem stworzonym”. A sportowcy go uprawiający, parafrazując słowa papieża, charakteryzują się wielką siłą ducha, ich wspinanie jest wspaniałą szkołą życia, rozwijającą w nich wszystkie wartości ludzkie i otwierającą pełne horyzonty powołania człowieka. Po części wstępnej uczniowie klasy 3M  przekazali na ręce Leszka Cichego tort z napisem: „Everest Leszek” – za „zdobycie góry” dla wszystkich pokoleń Polaków. W imieniu całej społeczności szkolnej tort z napisem: „Everest Mechanik”  odebrała dyrektor szkoły Daria Szostak. To dar od uczniów długo czekających na to spotkanie oraz zaangażowanych w jego przygotowanie. To tort-symbol naszego szkolnego „Everestu organizacyjnego”. Po prelekcji Leszka Cichego nauczyciele i uczniowie mogli wykonać sobie z himalaistą zdjęcie oraz uzyskać wpis pamiątkowy do przyniesionej przez siebie książki. W zorganizowaniu przedsięwzięcia wzięli udział uczniowie klas: 3M, 3P, 2 Mp, 3I,  3K, Samorząd Uczniowski i Panie z obsługi szkoły. Koncepcję scenograficzną oraz plan spotkania opracowali  Maciej Reinke i Danuta Rosa, a wykonali ją: Sebastian Pęski, Natalia Życzyńska oraz Bartek Olszewski z klasy 3K pod kierunkiem K. Szmiłyk. Nagraniem filmu ze spotkania zajął się Maciej Reinke. Za obsługę techniczną odpowiedzialny był Oskar Mrotek z klasy 3P. Nauczyciele obecni na spotkaniu: Michał Bobrowski, Anna Skrzypczak, Jacek Sikorski, Wioletta Szumańska, D. Rosa, M. Reinke. Po zakończeniu imprezy dyrektor szkoły Daria Szostak podziękowała Leszkowi Cichemu za przybycie do naszej szkoły i ciekawą prelekcję o swoich podróżach w różne zakątki globu. Imprezę szkolną zawdzięczamy sponsorom: Bożenie Makulskiej, Krzysztofowi Pabichowi, Andrzejowi Kurzacowi, Zbigniewowi Mazurkiewiczowi i Maciejowi Ozgowiczowi, którym serdecznie dziękujemy w imieniu całej społeczności szkolnej. Za przybycie do szkoły bardzo dziękujemy przedstawicielowi lokalnych mediów – Krzysztofowi Kuźmiczowi.

Danuta Rosa