Uczniowie branżowych szkół I stopnia – realizują zajęcia praktyczne u pracodawców

Od 26 kwietnia 2021 r. uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, realizują zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Zajęcia w szkole realizowane są zdalnie – zgodnie z planem lekcji.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.