Uroczyste ślubowanie

W dniu 14 czerwca 2021 na Stadionie Powiatowym przy Okrzei w Pile odbyło się uroczyste ślubowanie 35 uczniów klasy 1 oddziału przygotowania wojskowego. Uroczystość miała charakter o tyle wyjątkowy, że był to pierwszy rok, w którym śluby złożyli uczniowie tak zwanej klasy mundurowej.

Wydarzenie odbyło się pod Honorowym Patronatem Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego. Nie zabrakło wspaniałych gości: Grzegorz Piechowiak, Łucja Zielińska, Marta Kubiak, ppłk mgr inż. Adam Nawrocki – Komendant WKU w Pile, Monika Marchut – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile, Paweł Dziuba- Dyrektor Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa, płk Sebastian Trojanowski – Zastępca Dyrektora Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa, płk. Robert Stańczyk – Komendant Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, Kamila Trojanowska – Prorektora ds. Kształcenia i Spraw Studenckich PWSZ w Wałczu, Piotr Danielewicz – Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji w Pile, Emilia Piechocka – Radna Miasta , członek Rady Rodziców, Rafał Łaski – prezes zarządu MEC, którzy wspierali i wspierają działania szkoły, rodziców oraz nauczycieli, pracowników administracji i obsługi z naszej szkoły.

Podczas uroczystości został podpisany list intencyjny. Podpisy pod listem intencyjnym złożyli: Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Pile Daria Szostak i Starosta Pilski Eligiusz Komarowski oraz Komendant Regionalnego Centrum Informatyki w Bydgoszczy płk Robert Stańczyk i Dyrektor Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa Paweł Dziuba.

Po uroczystości na gości czekał mały poczęstunek m.in prawdziwa wojskowa grochówka.

Głównym organizatorem uroczystość był Bogusław Kaczmarek – specjalista ds. przygotowania wojskowego w naszej szkole. Wszystkim gościom dziękujemy za przybycie, a naszym młodym kadetom gratulujemy i życzymy wytrwałości oraz powodzenia.