Warsztaty ekologiczne w Mechaniku

Uczniowie naszej szkoły w ramach programu „Ekopracownia – zielone serce szkoły”,  biorą udział w zajęciach warsztatowych, które prowadzi p. Mariusz Ilków.

Głównym celem warsztatów jest podniesienie świadomości i wiedzy ekologicznej wśród młodzieży, kształtowanie postaw i nawyków proekologicznych w zakresie przeciwdziałania emisjom oraz poszerzenie wiedzy na temat  korzyści płynących ze stosowania odnawialnych źródeł energii. Warsztaty to doskonała okazja zapoznania  młodzieży z działaniem skomplikowanych urządzeń, które produkują energię oraz tak ważne w edukacji połączenie wiedzy z praktyką.

Na zajęciach uczniowie wykorzystują pomoce dydaktyczne pozyskane dzięki realizacji programu. Są to między innymi zestawy do demonstracji fotowoltaiki i pompy ciepła, mierniki elektroniczne i zestawy dydaktyczne do pomiarów środowiskowych, zestawy edukacyjne OZE oraz sprzęt multimedialny.

Jesteśmy przekonani, że przyjazne miejsce do nauki uatrakcyjni zajęcia dydaktyczne oraz przyczyni się do podejmowania przez uczniów Mechanika działań proekologicznych!