Wolontariusze

Jeszcze nie ucichła muzyka w naszych uszach po nocy w mechanie a już następnego dnia nasi uczniowie w pełnym składzie zgłosili się w sobotę i niedzielę na Pilskiej Wyspie. Uczniowie zbierali na rozbudowę Pilskiego Hospicjum . Wyspa tonęła w kwiatach i w kupujących , którzy tradycyjnie hojnie wspierali rozbudowę hospicjum. Nasi wolontariusze: Filip Gill, Filip Michalak, Michał Zawisza, Kacper Pisarski, Jakub Bochan, Kamil Wczesny, Michał Tymecki i Maciej Grot, radzili sobie bardzo dobrze a puszki zapełniały się w szybkim tempie. Dziękuję bardzo naszej młodzieży za zaangażowanie i chęć niesienia pomocy innym. Opiekun młodzieży Anna Skrzypczak.