WYBORY do Samorządu Uczniowskiego

24 marca na platformie TEAMS na kanale Uczniowie ZST rusza głosowanie na kandydatów do Samorządu Uczniowskiego. Każdy ma do oddania tylko jeden głos. Bardzo prosimy o aktywny udział w wyborach i poparcie swojego kandydata. Plakaty wyborcze znajdują się na tablicy Samorządu Uczniowskiego przy schodach, niedaleko pokoju nauczycielskiego.