XXVI OGÓLOPOLSKI KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ

Biblia, Pismo Święte (z greckiego βιβλίον, biblion – zwój papirusu, księga, l.m. βιβλία, biblia – księgi) – zbiór ksiąg, spisanych pierwotnie po hebrajsku, aramejsku i grecku, uznawanych przez Żydów i chrześcijan za natchnione przez Boga.

Według danych Wycliffe Global Alliance z 1 września 2021 roku cała Biblia była dostępna w 717 językach – są one językami ojczystymi dla około 5,75 miliarda ludzi. Sam Nowy Testament przetłumaczono na kolejne 1582 języki, którymi posługuje się dalsze 830 mln osób, a co najmniej jedną księgę biblijną – dodatkowo na 1196, których używa kolejne 457 mln ludzi. Nie było w tym czasie natomiast przekładów w językach ojczystych dla 220 mln ludzi, posługujących się 3883 językami. Oznacza to, że całość lub część Biblii była wtedy dostępna w sumie w 3495 językach, będących językami ojczystymi blisko 97% ludności świata.

„Poczuj radość Ewangelii!”

To wezwanie przyświeca organizatorom XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Dotychczas przez ponad dwadzieścia lat na ich zaproszenie odpowiedziało 500 000 uczestników z 1500 szkół ponadpodstawowych. Również uczniowie naszej szkoły co roku biorą udział w zmaganiach z pasjonującą treścią Biblii. Do nich w ubiegłym roku papież Franciszek skierował słowa, życząc ,,zapału natchnionych Autorów, którzy w przesłaniu Biblii pragnęli doświadczyć bliskości Boga. Niech osobisty kontakt ze Słowem Bożym będzie dla Uczestników Konkursu zachętą do dzielenia się Biblią z innymi osobami, by ukazywać im zawartą w niej moc i nadzieję. (…) Aby codzienna lektura Ksiąg natchnionych, zwłaszcza Ewangelii, stała się dla wielu młodych okazją do poznania Chrystusa, zaproszenia go do swego domu i życia Nim na co dzień.” (Watykan 22 stycznia, 2021r.) W tym roku zaproponowano uczestnikom Księgę Jeremiasza oraz Pierwszy i Drugi List św. Piotra. Pisma te do tej pory nie wchodziły w zakres Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Tekstem źródłowym Konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem (Edycja Świętego Pawła, 2011) Etap szkolny odbędzie się w dniach 9-10 marca 2022r. Wszystkich chętnych zapraszam do kontaktu  z panem katechetą Wojciechem Krajewskim w celu uzyskania dostępu do wersji elektronicznej tekstu źródłowego.

Wojciech Krajewski