Znamy już laureatów II edycji Konkursu Informatycznego dla Szkół Podstawowych!

25.04.2024 r. odbył się finał konkursu informatycznego, organizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Pile, pod honorowym patronatem Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego.

Celem konkursu było m.in. rozwijanie zainteresowań i umiejętności informatycznych młodzieży, popularyzacja umiejętności programowania oraz wyłanianie talentów i wspieranie uczniów uzdolnionych informatycznie.

Konkurs składał się z dwóch etapów. Eliminacje szkolne, odbyły się 16.04.2024 r.  w szkołach uczestników i polegały na rozwiązaniu testu online, podczas którego organizatorzy wyłonili 15 finalistów. Byli to uczniowie, którzy najlepiej rozwiązali test z wiedzy informatycznej i programowania.

Finał odbył się w Zespole Szkół Technicznych i składał się z dwóch rund pytań na platformie Kahoot, gdzie uczestnicy odpowiadali na wyświetlane na ekranie pytania z użyciem telefonów. Między rundami odbyła się część praktyczna w pracowni komputerowej. Uczniowie mieli do rozwiązania dwa zadania – jedno z programowania w wybranym przez siebie języku (Python, C++ lub Scratch) oraz zadanie sprawdzające umiejętność pracy z arkuszem kalkulacyjnym Excel.

Oficjalne wyniki konkursu wyglądają następująco:

I miejsce – Filip Hoffmann – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile – 39,41 pkt.

II miejsce – Ignacy Nowicki – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – 38,61 pkt.

III miejsce – Dominik Balcer – Szkoła Podstawowa nr 12 w Pile – 35,17 pkt.

Nagrody dla uczestników ufundowała Rada Rodziców Zespołu Szkół Technicznych w Pile i Akademia Programowania LevelUP. 

Gratulujemy wszystkim finalistom, gdyż samo zakwalifikowanie się do II etapu jest już dużym sukcesem,  dodatkowo bardzo wyrównane wyniki finału pokazały, że wiedza i umiejętności wszystkich uczniów były na bardzo wysokim poziomie.