230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Główne założenia Konstytucji 3 Maja mieszczą się w artykule 5.  pierwszej ustawy zasadniczej w Europie, a drugiej na świecie „Wszelka władza bierze początek w woli narodu”.

Nauczyciele historii organizują w Zespole Szkół Technicznych z okazji powyższej okrągłej rocznicy  konkurs:

„Konstytucja 3 Maja a współczesna demokracja”.

 Jeszcze w maju odbędą się warsztaty na zajęciach fakultatywnych poświęcone analizie źródłowej Konstytucji, gdzie uczniowie zostaną wprowadzeni w temat nowoczesnego dziedzictwa konstytucjonalizmu w tej części Europy. Będzie to  merytoryczna podbudowa do powyższego konkursu.

Marcin Orzechowski