Akcja HDK

Zapraszamy do udziału w pierwszej w tym roku szkolnym akcji HDK, która odbędzie się 4.10.2022 od godz.10:00

https://www.facebook.com/events/22626756338902940294