Akcja proekologiczna w „Mechaniku”

Greenpeace to międzynarodowa organizacja pozarządowa działająca w kilkudziesięciu krajach na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Na swojej stronie internetowej zamieściła ona poruszający tekst: Wyobraźcie sobie Polskę, w której huraganowe wiatry regularnie niszczą hektary lasów, miasta zalewane są przez gigantyczne ulewy, nasze ulubione lokalne warzywa i owoce są potwornie drogie ze względu na susze pustoszące uprawy, a Bałtyk jest niedostępny dla ludzi na skutek ciągłych zakwitów sinic. To wizja przyszłości, która przestaje być tylko mroczną fikcją, a z każdym rokiem nicnierobienia staje się bardziej prawdopodobna. Z kryzysem klimatycznym mamy do czynienia tu i teraz. Jeżeli nie zaczniemy pilnie działać na rzecz ochrony klimatu – to, co na razie jest anomalią pogodową, stanie się normą. Obecnie na całym świecie w wyniku katastrof wywołanych przez zmianę klimatu giną lub cierpią ludzie, wymierają gatunki roślin i zwierząt, znikają całe ekosystemy. Jeśli nie zaczniemy pilnie działać na rzecz ochrony klimatu to, co na razie jest anomalią pogodową, stanie się normą. Już teraz na całym świecie w wyniku katastrof wywołanych przez zmianę klimatu giną lub cierpią ludzie, wymierają gatunki roślin i zwierząt, znikają całe ekosystemy. Naukowcy mówią wyraźnie: jesteśmy ostatnim pokoleniem, które może uchronić świat przed katastrofą. Drugiej szansy nie dostaniemy.

W drugiej połowie września 2021 roku uczniowie z Klubu Europejczyka przeprowadzili proekologiczną akcję zachęcającą społeczność uczniowską ZST w Pile do podpisania internetowej petycji do polskiego prezydenta, rządu i parlamentarzystów, domagającej się pilnych działań mających na celu odejście od spalania w Polsce paliw kopalnych (do 2030 roku węgla, a następnie do 2035 roku gazu ziemnego) na rzecz odnawialnych źródeł energii. Aby ją podpisać wystarczy wejść na oficjalną stronę internetową organizacji Greenpeace www.greenpeace.pl i w zakładce DZIAŁAJ! wybrać opcję Nasze aktualne petycje  → Podpisz: Chrońmy klimat, chrońmy ludzi

Działaj teraz! Uratuj środowisko naturalne! Podpisz petycję!

Klub Europejczyka