„Utworzenie Ekopracowni dotyczącej odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Technicznych w Pile”.

Kalendarz