Aktualności

Zajęcia praktyczne uczniów branżowych szkół I stopnia

Do 25 kwietnia 2021 r. uczniowie I oraz II klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 19 kwietnia 2021 r….

Zajęcia praktyczne uczniów branżowych szkół I stopnia

13 kwietnia – Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Jesienią 1939 roku ponad 200 tysięcy żołnierzy polskich dostało się do radzieckiej niewoli. Część z nich trafiła do obozów pracy, rozsianych po całym obszarze imperium radzieckiego. Oficerów, podoficerów, policjantów, żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza oraz grupę cywili zgromadzono w kilku specjalnych obozach jenieckich w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Na mocy decyzji…

13 kwietnia – Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Kalendarz