Wyjście klasy 2 Ng do galerii sztuki w BWA i UP w Pile