Dzień Praw Człowieka w „Mechaniku”

Dzień Praw Człowieka to święto obchodzone corocznie 10 grudnia, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku. Dzień ten poświęcony jest orędownikom praw człowieka na całym świecie, którzy dążą do zapewnienia ochrony własnych praw oraz praw innych i wkładają wiele wysiłku w działania zapewniające przestrzeganie ich na co dzień. Wielu z nich jest za to prześladowanych, pozbawianych pracy czy niesłusznie więzionych. W tym roku Klub Europejczyka z pilskiego Mechanika postanowił uczcić to święto poprzez internetową akcję promocyjną zachęcającą naszą  społeczność uczniowską oraz pracowników szkoły do podpisania petycji do Ministra Spraw Wewnętrznych Republiki Białorusi wzywającej do ochrony prawa do wolności słowa oraz pokojowych zgromadzeń na Białorusi. Od kilku miesięcy świat jest wstrząśnięty obrazami i doniesieniami o używaniu brutalnej przemocy wobec pokojowych demonstrantów na ulicach Białorusi oraz w miejscach zatrzymań. Setki tysięcy Białorusinów wyszło na ulice w całym kraju, aby zaprotestować przeciwko naruszeniom podczas wyborów prezydenckich, brutalności policji oraz surowym represjom wobec pokojowego sprzeciwu.

Zachęcamy wszystkich do podpisania petycji, która wzywa do natychmiastowego zakończenia policyjnej przemocy oraz pociągnięcia do odpowiedzialności tych, którzy ją stosują. Aby to zrobić wystarczy wejść na oficjalną stronę internetową Amnesty International  www.amnesty.org.pl  i w  zakładce UWAGA AKCJA! wybrać opcję PODPISZ PETYCJĘ! podając swoje podstawowe dane.
https://amnesty.org.pl/akcje/chronmy-pokojowych-demonstrantow-na-bialorusi/

Działaj teraz! Pomóż prześladowanym! Podpisz petycję!

Klub Europejczyka